Có 1 kết quả:

tiáo dǎng

1/1

tiáo dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gear shift