Có 1 kết quả:

tiáo liào

1/1

tiáo liào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) condiment
(2) seasoning
(3) flavoring