Có 1 kết quả:

tiáo sè

1/1

tiáo sè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to blend colors
(2) to mix colors