Có 1 kết quả:

tiáo sè bǎn

1/1

tiáo sè bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

palette