Có 1 kết quả:

tán jí

1/1

tán jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to talk about
(2) to mention