Có 1 kết quả:

qǐng duō guān zhào

1/1

Từ điển Trung-Anh

please treat me kindly (conventional greeting on first meeting)