Có 1 kết quả:

shì hào

1/1

shì hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

posthumous name and title