Có 1 kết quả:

zī xún

1/1

zī xún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) consultation
(2) to consult
(3) to inquire