Có 1 kết quả:

Nuò màn dǐ Bàn dǎo ㄋㄨㄛˋ ㄇㄢˋ ㄉㄧˇ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Normandy peninsula