Có 1 kết quả:

nuò yán

1/1

nuò yán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

promise