Có 1 kết quả:

Nuò bèi ěr

1/1

Nuò bèi ěr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Nobel (Prize)