Có 1 kết quả:

xuè chēng

1/1

xuè chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

playful appellation