Có 1 kết quả:

xiè ròu jié

1/1

xiè ròu jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

carnival (esp. Christian)