Có 1 kết quả:

xiè cí

1/1

xiè cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

speech of thanks