Có 1 kết quả:

Xiè Xīn ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chea Sim, President of Cambodian National Assembly