Có 1 kết quả:

Xiè tōng mén

1/1

Xiè tōng mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Xaitongmoin county, Tibetan: Bzhad mthong smon rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet