Có 1 kết quả:

Xiè Cháng tíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Frank Chang-ting Hsieh (1946-), Taiwanese DPP politician, mayor of Kaohsiung 1998-2005