Có 1 kết quả:

miù lùn ㄇㄧㄡˋ ㄌㄨㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) misconception
(2) fallacy