Có 1 kết quả:

pǔ fēn xī

1/1

pǔ fēn xī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

spectral analysis (physics)