Có 1 kết quả:

pǔ qǔ

1/1

pǔ qǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to compose a piece of music