Có 1 kết quả:

pǔ xì

1/1

pǔ xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pedigree