Có 1 kết quả:

jǐng tì xìng

1/1

jǐng tì xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vigilance
(2) alertness