Có 1 kết quả:

jǐng biāo

1/1

jǐng biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) buoy
(2) navigation marker