Có 1 kết quả:

jǐng biāo ㄐㄧㄥˇ ㄅㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) buoy
(2) navigation marker