Có 1 kết quả:

jǐng chē

1/1

jǐng chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

police car