Có 1 kết quả:

yì dìng shū ㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) protocol
(2) treaty