Có 1 kết quả:

Hù guó jūn

1/1

Hù guó jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

National Protection Army of 1915 (in rebellion against Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯[Yuan2 Shi4 kai3])