Có 1 kết quả:

hù bèi mó

1/1

hù bèi mó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 護貝膠膜|护贝胶膜[hu4 bei4 jiao1 mo2]