Có 1 kết quả:

dú dǒng

1/1

dú dǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to read and understand