Có 1 kết quả:

dú pǔ

1/1

dú pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to read a score
(2) to read music