Có 1 kết quả:

dú yīn cuò wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

mistake of pronunciation