Có 1 kết quả:

biàn xīng

1/1

biàn xīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variable star