Có 2 kết quả:

Âm Pinyin: ,
Tổng nét: 4
Bộ: yán 言 (+2 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶フ一丨
Thương Hiệt: IVJ (戈女十)
Unicode: U+8BA1
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: kế
Âm Nôm:
Âm Quảng Đông: gai3

Tự hình 2

Dị thể 2

1/2

giản thể

Từ điển phổ thông

mưu kế, kế sách

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 計.

Từ điển Trung-Anh

(1) to calculate
(2) to compute
(3) to count
(4) to regard as important
(5) to plan
(6) ruse
(7) meter
(8) gauge

Từ ghép 218

Ā bō luó jì huà 阿波罗计划ān péi jì 安培计àn zhào jì huà 按照计划bǎi jì qiān fāng 百计千方bǎi nián dà jì 百年大计běn dǐ jì shù 本底计数bǐ jì běn jì suàn jī 笔记本计算机bìng xíng jì suàn 并行计算Bō měi bǐ zhòng jì 波美比重计bù jì 不计bù jì qí shù 不计其数chàng kōng chéng jì 唱空城计chéng xù shè jì 程序设计cóng cháng jì yì 从长计议dà jì 大计dào jì shí 倒计时dī lòu jì shí qì 滴漏计时器diàn nǎo fǔ zhù shè jì 电脑辅助设计diàn nǎo fǔ zhù shè jì yǔ huì tú 电脑辅助设计与绘图diàn wèi jì 电位计diàn yā jì 电压计diàn zǐ jì suàn jī 电子计算机fà xíng shè jì shī 发型设计师fǎn jiàn jì 反间计fàng shè xìng jì shí 放射性计时fēng sù jì 风速计fēng xiǎn gū jì 风险估计fú shè jì 辐射计fú tè jì 伏特计Gài gé jì shù qì 盖革计数器gài lǜ hé shù lǐ tǒng jì 概率和数理统计gōng yè shè jì 工业设计gōng yú xīn jì 工于心计gòng jì 共计gòng shāng dà jì 共商大计gòng xiǎng jì huà 共享计划gū jì 估计guǐ jì 诡计guǐ jì duō duān 诡计多端guǐ jì duō duān 鬼计多端Guó jiā Tǒng jì jú 国家统计局hé jì 合计hóng tú dà jì 鸿图大计huà xué jì liàng jì 化学剂量计huǎn bīng zhī jì 缓兵之计huó jì 活计jì bù qì 计步器jì cè 计策jì chéng chē 计程车jì dū 计都jì fēn 计分jì fēn huán 计分环jì fēn kǎ 计分卡jì huà 计划jì huà 计画jì huà jīng jì 计划经济jì huà mù biāo 计划目标jì huà shēng yù 计划生育jì jià 计价jì jià qì 计价器jì jiàn gōng zī 计件工资jì jiào 计较jì liàng 计量jì liàng bàng 计量棒jì liàng zhì 计量制jì móu 计谋jì piào 计票jì shēng 计生jì shí 计时jì shí bǐ sài 计时比赛jì shí cè yàn 计时测验jì shí fǎ 计时法jì shí gōng zī 计时工资jì shí qì 计时器jì shí sài 计时赛jì shí shōu fèi 计时收费jì shí zhà dàn 计时炸弹jì shù 计数jì shù fǎ 计数法jì shù guǎn 计数管jì shù lǜ yí 计数率仪jì shù qì 计数器jì shù zhě 计数者jì suàn 计算jì suàn chǐ 计算尺jì suàn fù zá xìng 计算复杂性jì suàn jī 计算机jì suàn jī bǐ yù 计算机比喻jì suàn jī dòng huà 计算机动画jì suàn jī duàn céng 计算机断层jì suàn jī fǔ zhù shè jì 计算机辅助设计jì suàn jī gōng yè 计算机工业jì suàn jī jí chéng zhì zào 计算机集成制造jì suàn jī kē xué 计算机科学jì suàn jī kē xué jiā 计算机科学家jì suàn jī kě dú 计算机可读jì suàn jī mó nǐ 计算机模拟jì suàn jī mó shì 计算机模式jì suàn jī zhì tú 计算机制图jì suàn qì 计算器jì suàn shù xué 计算数学jì tí 计提jì yì 计议jiā jì 家计jiān jì 奸计jiǎn jì 减计jiāng jì jiù jì 将计就计jiē tī jì jià 阶梯计价jīn jīn jì jiào 斤斤计较jǐn náng miào jì 锦囊妙计jǐng guān shè jì 景观设计jiù ēn jì huà 救恩计划jù gū jì 据估计jù tǐ jì huà 具体计划jù tǒng jì 据统计jūn zǐ bù jì xiǎo rén guò 君子不计小人过kōng chéng jì 空城计kǔ ròu jì 苦肉计Kù lún jì 库仑计kuài jì 会计kuài jì kē mù 会计科目kuài jì shī 会计师kuài jì xué 会计学kuài jì zhì dù 会计制度kuài jì zhǔn zé lǐ shì huì 会计准则理事会léi diàn jì 雷电计léi diàn jì tú 雷电计图lěi jì 累计lǐ chéng jì 里程计lián huán jì 连环计liáng jì 量计liú liàng jì 流量计měi rén jì 美人计mì dù jì 密度计miào jì 妙计móu jì 谋计mù mǎ jì 木马计qì yā jì 气压计qiān fāng bǎi jì 千方百计qiǎo jì 巧计quán yí zhī jì 权宜之计rén kǒu tǒng jì xué 人口统计学rén lèi jī yīn zǔ jì huà 人类基因组计划sān shí liù jì 三十六计sān shí liù jì , zǒu wéi shàng cè 三十六计,走为上策sān shí liù jì , zǒu wéi shàng jì 三十六计,走为上计shāng jì 商计shāng yè jì huà 商业计划shè jì 设计shè jì chéng shì 设计程式shè jì chéng xù 设计程序shè jì guī fàn 设计规范shè jì shī 设计师shè jì zhě 设计者shěn jì 审计shěn jì shǔ 审计署shěn jì yuán 审计员shěn jì zhǎng 审计长shēng jì 生计shì nèi shè jì 室内设计shòu jì 授计shù yǐ bǎi jì 数以百计shù yǐ qiān jì 数以千计shù yǐ wàn jì 数以万计shù yǐ yì jì 数以亿计sù dù jì 速度计suì jì 岁计suì jì yú chù 岁计余绌tài yáng shén jì huà 太阳神计划tǐ wēn jì 体温计tǐ zhòng jì 体重计tíng chē jì shí qì 停车计时器tǒng jì 统计tǒng jì biǎo 统计表tǒng jì jié guǒ 统计结果tǒng jì shù jù 统计数据tǒng jì xué 统计学tǒng jì yuán 统计员tuī jì 推计wài guān shè jì 外观设计wǎng luò shè jì 网络设计wǎng yè shè jì 网页设计wēn dù jì 温度计wú jì kě shī 无计可施wǔ nián jì huà 五年计划xiàn jì 献计xiǎo jì 小计xīn jì 心计xīn lǐ tǒng jì xué 心理统计学xíng dòng jì huà 行动计划xuè yā jì 血压计yā lì jì 压力计yán tīng jì cóng 言听计从yī jì xíng shì 依计行事yī nián zhī jì zài yú chūn 一年之计在于春yī rì zhī jì zài yú chén 一日之计在于晨yǐ yì jì 以亿计yīn móu guǐ jì 阴谋诡计yīng jì 应计yīng jì jī chǔ 应计基础yòng jì 用计yǒu tǒng jì xué yì yì 有统计学意义yù jì 预计yuē jì 约计yuē lüè gū jì 约略估计zài suǒ bù jì 在所不计zhēn xiàn huó jì 针线活计zhèng diàn zǐ fā shè jì suàn jī duàn céng 正电子发射计算机断层zhì néng shè jì 智能设计zhòng jì 中计zhǔ dàn jì shí qì 煮蛋计时器zhǔ jì 主计zhǔ jì shì 主计室zī běn jì tí 资本计提zōng jì 综计zǒng jì 总计zǒu wéi shàng jì 走为上计zuì dà sì rán gū jì 最大似然估计