Có 1 kết quả:

jì jià qì

1/1

jì jià qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fare meter
(2) taximeter