Có 1 kết quả:

jì fēn huán

1/1

jì fēn huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

scoring ring (on shooting target)