Có 1 kết quả:

jì chéng chē

1/1

jì chéng chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) taxi
(2) cab (Tw)