Có 1 kết quả:

dìng shū dīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

staple (stationery)