Có 1 kết quả:

rèn qīn

1/1

rèn qīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to visit new in-laws after a marriage