Có 1 kết quả:

rèn zuò

1/1

rèn zuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to regard as
(2) to view
(3) to consider sth as
(4) to treat as