Có 1 kết quả:

rèn kě

1/1

rèn kě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to approve
(2) approval
(3) acknowledgment
(4) OK