Có 1 kết quả:

rèn zì

1/1

rèn zì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) literate
(2) knowing how to read