Có 1 kết quả:

rèn míng

1/1

rèn míng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to identify
(2) to authenticate