Có 1 kết quả:

rèn zāi

1/1

rèn zāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to admit defeat