Có 1 kết quả:

rèn sǐ kòur

1/1

Từ điển Trung-Anh

stubborn