Có 1 kết quả:

rèn shēng

1/1

rèn shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shy with strangers