Có 1 kết quả:

rèn zhēn

1/1

rèn zhēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conscientious
(2) earnest
(3) serious
(4) to take seriously
(5) to take to heart