Có 1 kết quả:

rèn zhī

1/1

rèn zhī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cognition
(2) to acknowledge