Có 1 kết quả:

rèn zhī shī tiáo

1/1

Từ điển Trung-Anh

cognitive dissonance