Có 1 kết quả:

rèn jiǎo zī běn

1/1

Từ điển Trung-Anh

subscribed capital (finance)