Có 1 kết quả:

rèn fá

1/1

rèn fá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to accept punishment