Có 1 kết quả:

rèn fá ㄖㄣˋ ㄈㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to accept punishment