Có 1 kết quả:

rèn zuì

1/1

rèn zuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to admit guilt
(2) to plead guilty